Pavel Šmolík Hudba v plzeňské katedrále

Komorní smíšený sbor dr. Vl. Vepřeka Příbramská filharmonie