Notový archiv

Notový archiv MONS nabízí volně šiřitelné notové materiály, určené zejména pro církevní hudebníky - sbormistry a varhaníky.

České zpívané nešpory

Jedná ze téměř výlučně o druhé nedělní nebo sváteční nešpory. Tyto nešpory vznily pro svatohorskou baziliku. V důsledku toho v jejich variantě pro liturgické mezidobí jsou namísto příslušného hymnu zařazeny dvě mariánské písně. Hymnus je možné doplnit ze samostatného souboru. Doprovody k jednotlivým cyklům nešpor jsou zpracovány pouze částečně, postupně jsou však doplňovány. Brožury pro lid jsou zamýšleny ke zmenšení na formát A5.

 • Nešpory pro dobu adventnílid doprovod
 • Nešpory pro dobu postnílid doprovod
 • Nešpory pro dobu velikonočnílid (kompletní) doprovod (1. a 2. neděle)
 • Nešpory pro liturgické mezidobílid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Ježíše Krista Králelid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Povýšení svatého Kříželid doprovod
 • Nešpory pro svátek Svaté Rodinylid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Matky Boží P. Marielid doprovod
 • Nešpory pro svátek Zjevení Páně (Tří králů)– lid doprovod
 • Nešpory pro svátek Křtu Pánělid doprovod
 • Nešpory pro památku P. Marielid doprovod
 • Nešpory pro svátek Posvěcení chrámulid doprovod
 • Nešpory (1. i 2.) pro slavnost sv. Václava nebo o jednom mučedníkovi – lid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Všech svatýchlid doprovod

Zpěvy před evangeliem

Aleluja je možné použít mimo dobu postní.