Positiv

Positiv, V. Šlajch 2010

Nástroj postavil v roce 2010 varhanář Vladimír Šlajch z Borovan u Českých Budějovic.

Ideou varhanářské firmy Vladimíra Šlajcha je práce historií osvědčenými způsoby za maximálního použití ruční práce s přihlédnutím k využití kvalitních materiálů. Tento varhanní positiv je zamýšlen jako nástroj sólový i doprovodný, zejména pro souhru s orchestrem a sborem.

Positiv je složen ze dvou na sebe nasazených částí - postamentu a prospektového dílu. Toto rozložení dovoluje i při poměrně robustní kosntrukci a velikosti transportovat nástroj na místo koncertu.

V postamentu je umístěn elektrický ventilátor s měchem a 11 basových píšťal Copuly 8´. V prospektovém dílu pak je umístěna vzdušnice se zbytkem píšťalového fondu, klaviatura a hrací i rejstříková mechanika.

Výzdobu, kromě zlacení černého podkladu, tvoří olejomalby ak. malíře Petra Prokopce a řezby.

Nástroj má v pěti rejstřících 195 cínových a 105 dřevěných píšťal.

Dispozice (C, D - d3):

  • Copula 8´ (dřevo, krytá)
  • Flauta 4´ (C – f krytá, dále otevřená)
  • Principal 2´ (cín, prospekt)
  • Quinta 1 1/2´ (cín)
  • Mixtura 2x (cín)

V následujících improvizovaných ukázkách můžete sami zhodnotit zvuk positivu - a to jak jednotlivých hlasů tak i souzvuk různých registrací.

Ukázky MP3:

Další nahrávky nástroje naleznete ve složce Hudba MP3.
Další fotografie nástroje naleznete ve Fotogalerii.