Pavel Šmolík

pochází z Plzně. Studoval na Konzervatoři v Č. Budějovicích (chrámová hudba, hra na varhany u J. Chaloupkové a cembalo u J. Šlechtové) a HAMU Praha (dirigování).

Roku 2001 jako regenschori v bazilice Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře v Příbrami, kde působí až dosud. Výjimkou byla léta 2013-2017, kdy ze Svaté Hory pro neshody s tehdejším vedením dočasně odešel a pracoval jako regenschori, dómský varhaník a diecézní hudební organizátor při plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.

Kromě funkce ředitele kůru a církevního varhaníka, kterou považuje za hlavní cíl svých studií i stěžejní profesní činnost, se P. Šmolík věnuje zejména pedagogické praxi. Od r. 2002 vyučuje na Konzervatoři v Č. Budějovicích (hra na varhany, gregoriánský chorál, improvizace, teoretické discipliny), dále na ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami (varhany, klavír) a SVOŠF a FAMO v Písku (dějiny hudby). V letech 2018-2019 působil jako lektor kurzu pro amatérské církevní varhaníky při Arcibiskupství pražském.

Jako sbormistr a dirigent vedl Pavel Šmolík amatérský orchestr Příbramská filharmonie (2005-2014), mužskou gregoriánskou Schola Cantorum Pilsensis (Plzeň, 2013-2018). Od r. 2002 do současnosti stojí v čele Vepřekova smíšeného sboru (dříve Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka), po celou dobu svého působení ve svatohorské bazilice vede též Svatohorský chrámový sbor.

Pavel Šmolík rovněž příležitostně komponuje zejména liturgickou hudbu a úpravy lidových písní a koled. Na Svaté Hoře z jeho pera zazněla např. propria,dva cykly českých pašijí, ordinaria i drobné skladby. Příbramská filharmonie máspolečně s Vepřekovým sborem na repertoáru jeho cyklus Koledy, sbor samotný pak množství autorských úprav hornických písní. Kromě kompozice se Pavel Šmolík rozsáhle zabývá varhanní improvizací, a to jak prakticky (liturgie, koncertní činnost), tak i v rámci svého pedagogického působení.

Koncertní činnost Pavla Šmolíka zahrnovala vždy větším dílem organizaci a pořadatelskou činnost ve vztahu k veřejným vystoupením jím vedených souborů a organizaci koncertních cyklů, z menší části pak též jeho vlastní sólová vystoupení v roli koncertního varhaníka. Z jím pořádaných koncertních cyklů vzpomeňme „10x varhany pokaždé jinak“ – cyklus varhanních koncertů (se spoluúčastí sólistů vokálních i instrumentálních) v nejrůznějších lokacích města Příbrami, v nichž ve všech spojoval roli organizátora a interpreta (2012/2013), pět měsíců každotýdenních varhanních koncertů zahrnující cyklus „Nedělní varhanní půlhodinky“ ve svatohorské bazilice (pořádáno ve spolupráci s Prof. Jaroslavem Tůmou od r. 2018), festival duchovní hudby „Břízovské slavnosti“ (Svatá Hora, od r. 2020) a další.

Pavel Šmolík se rovněž jako iniciátor, dirigent, zpěvák a varhaník účastnil záznamu několika CD Svatohorského chrámového sboru, Scholy Cantorum Pilsensis i dalších titulů, pořídil nahrávky varhanní hudby pro Český Rozhlas, spolupracoval na pořadech o duchovní hudbě (např. Tradice zpívaných pašijí a jejich zhudebnění v českém jazyce), je spolutvůrcem tematických výstav na organologická témata a edukačních videí a pořadů pro mládež, ad.

Pavel Šmolík