Pavel Šmolík

pochází z Plzně (*1979). Studoval na Konzervatoři v Č. Budějovicích obor chrámová hudba (varhany u Mgr. Jitky Chaloupkové) a dále na Akademii Múzických Umění v Praze, obor dirigování. V průběhu studia zaznamenal rovněž některé úspěchy v soutěžích, např. absolutní vítězství v interpretačně-improvizační soutěži Voříškův Vamberk 2001.

V letech 2001 až 2013 působil v Příbrami jako varhaník a ředitel kůru na Svaté Hoře u Příbrami. Kromě soustavné činnosti liturgického a koncertního varhaníka zde vedl Svatohorský chrámový sbor a organizoval hudebně kulturní dění na tomto poutním místě. V Příbrami dále i v současnosti vede Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a vyučuje zde na ZUŠ A. Dvořáka.

Od roku 2002 rovněž vyučuje na Konzervatoři v Č. Budějovicích. Vede zde školní pěvecký sbor, vyučuje varhanní i klavírní improvizaci, gregoriánský chorál a dirigování.

V letech 2013 až 2017 pracoval jako regenschori a dómský varhaník v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, kde i v současnosti vede mužskou gregoriánskou scholu Schola Cantorum Pilsensis .

Věnuje se též koncertní činnosti, zaměřuje se na improvizaci. Z projektů jmenujme např. koncertní cyklus "10x varhany pokaždé jinak" (Příbram 2012/2013, 10 varhanních koncertů se sólisty a alternacemi jiných klávesových nástrojů - fotogalerie M. Zelenky), pořídil nahrávky pro Český Rozhlas (varhany kostela v N. Kníně, záznam Křížové cesty R. Rejška v litoměřické katedrále), v rozhlase spolupracoval i jako spolutvůrce pořadů o duchovní hudbě (např. Tradice zpívaných pašijí a jejich zhudebnění v českém jazyce).

V současnosti opět působí jako regenschori na Svaté Hoře

Dále se Pavel Šmolík příležitostně věnuje kompozici zejména chrámové hudby (např. Matoušovy Pašije, drobná moteta jako například Chvalte ústa, ad.)

Pavel Šmolík