Noty

Zde naleznete různé notové materiály.

Pokud se týká notových materiálů skladeb, jejichž autorem jsem já, veškeré je možno volně použít k veřejnému provedení. Jejich použití je podmíněno tím, že do nich nebude nijak zasahováno, nebudou dále upravovány. Přirozeně budu rád, pokud mne budete informovat, že skladby interpretujete. Jejich rozšiřování (tisk, kopírování) je možné pouze bezplatně.

Skladby jiných autorů jsou zde vyvěšeny pouze v případě, že jsou spartované z materiálů, na nějž již není uplatnitelné autorské právo, zejména ze starých rukopisů. Ohledně jejich rozšiřování a užití platí výše uvedené.

Pokračujte výběrem v pravém menu.