Skladby – Pavel Šmolík

aktualizace 2/5 2023

Většina níže zpřístupněných volně použitelných skladeb vznikala v důsledku aktuální liturgické nebo koncertní potřeby.

Úpravy lidových písní

 • Ach synku – SATB
 • Teče voda, teče – SATB
 • Holka modrooká – SATTB
 • Černé oči (fantazie na motivy písně) – SATB, Bar solo
 • U panského dvora – SATB
 • Jede, jede poštovský panáček – SATB
 • Štědrej večer – SATB

Úpravy hornických písní

 • Hornická hymna – TTBB
 • Spi, dítě – SATB
 • Hluboký důl – SAATTBB
 • Barboro, panenko svatá – SAATTB
 • Co dělá má žena – SATB
 • Marjánko, ženo má – SATB
 • Vy havrani umazaní – SATBB
 • Pohádka o permoníkovi – SAATTBB
 • Všemohoucí věčný Králi – SATB
 • Prokope náš svatý – SATB
 • Přijď k dolu – SATB
 • Snad je to přece jen možná věc – SATB

Duchovní a capella

 • Andělský chlebe – SATB, org – (Č)
 • Laudate Dominum – SATB – (L)
 • Chvalte ústa – SATB – (Č)
 • Z hlubokosti – SAB – (Č)
 • Srdce kamenné – SATB – (Č)

Pašije

 • Nové Matoušovy pašije (2020) – Sbor (jedno až tříhlas, vše možné unis.), Evangelista, Služka (A), Ježíš (B), Sukcentor (T), varhany partitura PDF
 • Nové Lukášovy pašije (2019) – Sbor (jedno až tříhlas, vše možné unis.), Evangelista, Služka (A), Ježíš (B), Sukcentor (T), varhany partitura PDF
 • Nové Markovy pašije (2019) – Sbor (jedno až tříhlas, vše možné unis.), Evangelista, Služka (A), Ježíš (B), Sukcentor (T), varhany partitura PDF
 • Matoušovy pašije – SATB, STBB sóla, 2ob, angl. roh, fagt, archi, cont partitura sbor – (Č)
 • Lukášovy pašije – SATB, STBB sóla, 2ob, angl. roh, fagt, archi, cont partitura – (Č)

Mše

 • Missa Nova (Č, 2020) - stručné české ordinarium pro SAB (sbor nebo jen tři zpěváci), S/Bar solo, trubku, varhany a bicí ad lib. Partitury PDF: Verze bez bicích
 • Missa Isolata (Č, 2020) - stručné české ordinarium pro hlas (sbor) a lid ad lib., trubku hoboj a varhany. Partitura v PDF
 • Credo universale (Č, 2020) - pro hlas (nebo SAB sbor nebo jen tři zpěváci), lid ad lib., trubku / hoboj a varhany. Partitura v PDF, part hoboje v PDF

Propria

 • Prorium na Zelený čtvrtek (2020) – Sbor (nebo tři sólisté) SAB, varhany (jen u Vstupního zpěvu) partitura PDF
 • Prorium na Zelený čtvrtek (2016) s možnou účastí lidu – SATB (i dělené), varhany (a žestě ad lib.) - jen u Vstupního zpěvu partitura PDF editovatelný lístek pro lid v DOC
 • Prorium na 1. n. adventní (2020) – Hlas, hoboj, varhany partitura PDF

Níže naleznete materiály pro mše od 5. října 2020, kdy byl zakázán zpěv lidu (Covid)

 • Vstupní ant. a Ant. k přijímání - 29. neděle / týden v mezidobí PDF MP3
 • Vstupní ant. a Ant. k přijímání - 28. neděle / týden v mezidobí PDF
 • Vstupní ant. a Ant. k přijímání - Sv. Terezie od Ježíše PDF
 • Vstupní ant. a Ant. k přijímání - Sv. Ignáce Antiochijského (17. 10.) PDF
 • Vstupní ant. a Ant. k přijímání - O svatých biskupech PDF
 • Vstupní ant. a Ant. k přijímání - O svatých řeholnících PDF
 • Vstupní antifona - 27. týden v mezidobí PDF
 • Antifona k přijímání - 27. týden v mezidobí PDF
 • Vstupní antifona - O svatých kněžích PDF
 • Antifona k přijímání - O svatých kněžích PDF
 • Vstupní antifona - Mučedníci PDF
 • Antifona k přijímání - Mučedníci PDF
 • Vstupní antifona - P. Marie Růžencové (7. 10.) PDF
 • Antifona k přijímání- P. Marie Růžencové (7. 10.) PDF

České zpívané nešpory

Jedná ze téměř výlučně o druhé nedělní nebo sváteční nešpory. Tyto nešpory vznily pro svatohorskou baziliku. V důsledku toho v jejich variantě pro liturgické mezidobí jsou namísto příslušného hymnu zařazeny dvě mariánské písně. Hymnus je možné doplnit ze samostatného souboru. Doprovody k jednotlivým cyklům nešpor jsou zpracovány pouze částečně, postupně jsou však doplňovány. Brožury pro lid jsou zamýšleny ke zmenšení na formát A5.

 • Nešpory pro dobu adventnílid doprovod
 • Nešpory pro dobu postnílid doprovod
 • Nešpory pro dobu velikonočnílid (kompletní) doprovod (1. a 2. neděle)
 • Nešpory pro liturgické mezidobílid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Ježíše Krista Králelid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Povýšení svatého Kříželid doprovod
 • Nešpory pro Boží hod vánočnílid doprovod
 • Nešpory pro 2. neděli vánočnílid doprovod
 • Nešpory pro svátek Svaté Rodinylid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Matky Boží P. Marielid doprovod
 • Nešpory pro svátek Zjevení Páně (Tří králů)– lid doprovod
 • Nešpory pro svátek Křtu Pánělid doprovod
 • Nešpory pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.) – lid doprovod
 • Nešpory pro památku P. Marielid doprovod
 • Nešpory pro svátek Posvěcení chrámulid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Proměnění Páně lid doprovod
 • Nešpory (1. i 2.) pro slavnost sv. Václava nebo o jednom mučedníkovi – lid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Všech svatýchlid doprovod
 • Nešpory na památku sv. Cecílie lid doprovod

Ostatní duchovní

Kantáty

 • Locus certe pro SATB, žestě, tympány a zvony - apotheosa na město Příbram, partitura PDF

Instrumentální hudba

Skladby pro varhany a sólový nástroj

Aranžmá

 • A. Dvořák: Na Svaté Hoře (Poetické nálady) pro orchestr, partitura PDF a nahrávka mp3
 • Jingle bells pro atypické dechové obsazení Bigbandu příbr. gymnázia PDF a nahrávka mp3

Snadné...

 • Koledy (velmi snadné) noty PDF (pno 4ms)
 • Doprovody písní z Kancionálu (JK 103 resp. 122, 222, 301, 307, 404, 422A) (velmi snadné, i con ped.) noty PDF