Aktivity - dirigent

Dirigent

Pohnutkou zabývat se dirigováním byla jistě především má povaha, která jako by mne neustále tlačila něco řídit. Už na základní škole jsem plánoval rozestavení malého orchestru...

Silným impulzem byl ovšem také příklad mého otce, který padesát let neúnavně řídil v Plzni smíšený sbor a pořádal i době totality (nejen) vánoční koncerty.

Projevilo se to i ve volbě školy – studium Konzervatoře v oboru chrámová hudba v Českých Budějovicích. Bylo mým snem skončit jako chrámový varhaník a dirigent, a to se mi také splnilo.

Bylo k tomu však potřeba také studia dirigování jako samostatného oboru, domníval jsem. S tímto úmyslem jsem tedy nastoupil na AMU v Praze a absolvoval tři roky studia, zakončené titulem bakaláře. Zde jsem získal povědomí o dalších repertoárových možnostech zejména operní, symfonické, ale též sborové hudby (nezapomenutelné byly hodiny sborového repertoáru s pány sbormistry Chválou a Mátlem). Všechny tyto poznatky jsem měl možnost využít při vedení Příbramské filharmonie i obou mě svěřených sborů – Svatohorského chrámového sboru a Komorního smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka (nyní Vepřekův smíšený sbor).

Přbramskou filharmonii jsem roku 2015 předal Stanislavu Mistrovi, jejž po půl roce nahradila, zdá se šťastně a definitivně, Veronika Kopecká. Pokračováním praxe dirigování je má současná pedagogická praxe v tomto oboru na varhanním a skladatelském oddělení českobudějovické Konzervatoře a vedení liturgické hudby ve svatohorské bazilice.