Aktivity - varhaník

Varhaník

Jako malý kluk jsem chodil s otcem a babičkou do kostela svatého Jiří v Malesicích, vesnice asi 10 km západně od Plzně. Již od počátku se mi velice líbilo, jak místní varhaník, pan Větrovec, ovládá nástroj se spoustou páček a také jak chodí po té „rohožce“ (dnes vím, že se jedná o pedál). A tak jsem od něj, jako dítě na klavír hrající, obdržel svazek polského vydání italských fughet a začal s Zipoliho versetem F dur, které jsem hrál, když pan varhaník potřeboval na chvilku zastoupit během přijímání. Toto se stalo tradicí, přehrál jsem tak valnou většinu skladbiček onoho sešitku.

Nemocný pan Větrovec však krátce nato zemřel. Stal jsem se tak tím, kdo se ujal doprovodu liturgie. Zpočátku to pro věřící i hudbymilovného a znalého P. Jiřího Růžičku bylo asi náročné. První písní byla „Maria, ó jméno“ v harmonizaci pana faráře, mimochodem velmi zdařilé. Předehry a dohry vznikaly zpočátku velmi skromné, s pedálem jsem začal hrát až později.

Asi ve dvanácti letech jsem začal navštěvovat hodiny varhan u své budoucí profesorky na českobudějovické Konzervatoři, Jitky Chaloupkové. Současně jsem přešel na sedmileté gymnázium do Plzně a tak jsem se také začal vyskytovat na kůru děkanského kostela svatého Bartoloměje (Katedrálou se chrám stal až r. 1993).

Když můj otec prohlásil, že nikdy nebudu učitelem nebo hudebníkem, jistě to myslel dobře a nejspíš i vážně. Ovšem v době mé přípravy na konzervatorijní studia, na něž jsem přešel do klavírní třidy p. učitele Jana Esterle, který mne převzal v žalostném stavu po létech souvislé výuky jedné učitelky klavíru - důchodkyně, která po většinu trvání mých hodin kdesi v kabinetu popíjela rozpustnou kávu, se, domnívám, jeho názor musel změnit.

Po nástupu na konzervatoř v Českých Budějovicích jsem tedy konečně studoval obor, který mne zajímal. Ony varhany, které jsem si vysnil ve svém obývacím pokoji, o nichž - a zejména o jejich stavbě - jsem přečetl všechnu dostupnou literaturu a jejichž nákresy - tedy svými iluzemi o domácích varhanách - jsem zaplnil mnoho kilogramů papíru. Studoval jsem a díky podnětným profesorům, zejména prof. Jitce Chaloupkové, která jako moje kantroka varhanní hry a improvizace bez problémů zvládala výstřelky mého nevycválaného postbuescetního věku a též díky vlivu prof. Karla Fráni, dlouholetého regenschoriho českobudějovické katedrály, jsem v pátém ročníku dospěl, spolu s kolegou Martinem Peschíkem, současným dirigentem opery čekobudějovického Divadla, dospěl k přípravě na přijímací zkoušky oboru dirigování na AMU v Praze a též JAMU v Brně. Čistě tak pro zkoušku - abychom věděli, co nás bude čekat za rok, kdy dokončíme konzervatoř a budeme o studium na vysoké škole uvažovat jaksi "na ostro". Ovšem přijati jsme byli oba již v prvím "pokusném" roce - já do Prahy a Martin do Brna.

V témže roce, 30. července 2000, jsem se zásluhou informace Vlaďky Benešové, pocházející z Příbrami a studující na stejné konzervatoři, dostal na Svatou Horu na měsíční brigádu jako varhaník, kterážto brigáda se proměnila v trvalý pracovní poměr. Mé varhaničení se tak počalo sestávat z pravidelné hry asi 25 mší týdně, s nimiž zpočátku vypomáhal jak P. Karel Bříza, který však již po měsíci odešel pryč, tak i po několik let Vlaďka, až do naší vzájemné "nedohody". Ono nové ranní vstávání na mě nemělo zpočátku dobrý vliv, ale časem se i toto poddalo.

Výběr z repertoáru

Varhanní skladby

 • Johann Sebastian Bach: Preludia a fugy, chor. předehry, Concerta
 • skladby českých autorů varhanní klasiky (Brixi, Seger, Kuchař ad.)
 • F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáty pro varhany
 • Bedřich A. Wiedermann: Toccata a fuga f moll, chor. předehry
 • Andras Willscher: Partita Svatý Václave
 • Petr Eben: Mutationes, Malá chor. partita ad.
 • Ollivier Messiaen: L´Ascension

Varhanní koncerty

 • František Xaver Brixi: Concerto D dur
 • Giovanni Sammartini: Concerta 1 – 6

Skladby se sólovým nástrojem

 • Petr Eben: Dvě invokace pro trombón a varhany
 • Ferenz Liszt: Hossanah

Nahrávky

 • CD Svatohorského chrámového sboru
  (jako varhaník: Křížová cesta Svatohorská, Mariánské zpěvy, Vánoce na Sv. Hoře)
 • ČRo Vltava – C. Ph. Bach: Sonata F dur, improvizace
  (varhany kostela sv. Mikuláše, N. Knín, 2008)
 • ČRo Vltava – Pořady o Hudbě na Sv. Hoře (2x, mluvené slovo)
  a Hudbě redemptoristů (skladby na varhany P. K. Břízy v Hlinsku)