Aktivity - pedagog

Pedagog

Snaha velet byla vždy součástí mé osobnosti, a – doufám – není to snaha velet samoúčelně. Snad proto je zde životní dráha mne coby dirigenta, ředitele kůru, sbormistra. Většinou ne s profesionály, ale amatéry, obvykle mimo zraky odborné kritiky a zorný úhel odborných časopisů, protože účelem není zářit, ale znít...

Podobně tak povolání učitele není věcí seberealizace na očích veřejnosti, ale spíše věcí interní, interakcí student(i) – kantor.

V životě jsem měl možnost potkat skutečně výtečné učitele a rád bych jmenoval alespoň některé: Předně moji kantorku varhanní hry a improvizace, ale též slušného chování a organologie, korektorku osobního života nezvedeného a věčně odporujícího studenta a po dobu mého působen v plzeňské katedrále mou nezastupitelnou kolegyni Jitku Chaloupkovou, jejíchž pedagogických schopností bych nemohl využít bez perfektní přípravy v klavírní hře metodického a lidsky skvělého Jana Esterle. Dále bych rád zmínil regenschoriho českobudějovické katedrály Karla Fráňu, inspirativní osobnost, která i bez aspirací na metodický výklad a výuku se i přesto stala duchovním otcem mého sbormistrovství a dirigentství. Ale i jinou postavu, přístupem zcela opačnou: metodicky koncentrovaného a gesticky neuvěřitelně precisního Jiřího Bělohlávka, jehož pedagogická snaha během mého prvního ročníku AMU byla snad i trochu mrháním jeho vzácným časem, což však nikdy nedal najevo. Rovněž duch strhující síly při výuce repertoáru mužského sborového zpěvu v hodinách Lubomíra Mátla nebo do bodu spojujícího stěnu a strop upřený pohled Doc. Havlíka, zatímco jeho neuvěřitelně hutný a rychle plynoucí výklad nebyla naše pera schopna zanést na listy poznámkových sešitů, to všechno a ještě mnoho dalších obrazů mi vytane na mysli vždy, když mám v pozici učitele vystoupit já.

A tak se snažím alespoň trochu dostát svým kantorským vzorům a přenést na své studenty v hodinách improvizace, gregoriánského chorálu, sborového zpěvu a dalších disciplín i hudebně teorietických předmětů nakažlivou radost a zájem o hudbu v různých jejích aspektech. I já jsem v těchto hodinách často studentem. I pro mne je tato interakce v mnohém přínosná. Stále více zjišťuji, jak málo toho ještě vím. A také musím být stále ve střehu, studenti umí být občas velmi nemilosrdnými soudci...